ชื่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

นายประหยัด  ละม่อม

นายก อบต.ขามเปี้ย

092-5983759

นายจรูญ  กาหลิบ

รองนายก อบต.ขามเปี้ย

086-2540461

นายสาคร  บุญงาม

รองนายก อบต.ขามเปี้ย

096-7128245

นางสาวบุปผา  ศาลา

เลขานุการนายก อบต.ขามเปี้ย

087-8740250

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like