แผนภูมิแสดงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

สถิติการเกิดอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการเกิดวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการเกิดอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

สถิติการใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669 ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

 

สถิติการใช้บริการรถฉุกเฉิน 1669 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

 

ตารางแสดงสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้นอกสถานที่และการจดทะเบียนพาณิชย์

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ

ราย

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

19

 ภาษีบำรุงท้องที่

1,439

 ภาษีป้าย

23

 ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

105

 บริการจดทะเบียนพาณิชย์

24

 

 

ตารางแสดงสถิติการให้ใช้บริการการขออนุญาต/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ

ราย

 ขออนุญาตก่อสร้าง

8

 ขออนุญาตดัดแปลง

0

 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

0

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

Facebook Like