มอบนโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ให้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2565 โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และคณะผู้บริหาร พร้อมกับ นายณรงค์ บริสุทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามเปี้ย และว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นางสาวปิยฉัตร ศรีอักษร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0D1538CC-FFE2-4F14-9757-0017A0FF354C
7983E931-8551-4F0F-9134-C7AD8D87DD29
051415D0-6CDF-4777-9322-105DE9E307E7
13466B54-8C38-42C1-BDCB-1F60328C9022
EFF07C7A-88BC-48AC-8902-55982E62BCBC
200591C8-449E-48D5-9ECA-0A9B55E92EB0
3C2D9CA0-205B-457B-B100-E51C97D8F385
350D5E80-6073-4AF8-B754-53DB4A740454
A9CB1657-A7BB-41BE-834E-E26B57741D49
07559324-D002-4998-8B72-A501FD8687B5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like