โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2563

กิจกรรม "การเสนอทางเลือกอาชีพเพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้หลังผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นายสุทธิชัย จรูญเนตร เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

10903835427138866488910448540448668959237314n
1082837892767887433869045731455962852705347n
108167005752913938856351431280423466907005n
1077361437040751668177148616068184005829171n
10801391210167098520768983048340830999207861n
107636936879666319183543354736966429540354n
107636936879666319183543354736966429540354n-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

Facebook Like