โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-26 พย. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

IMG8100
IMG8099
IMG8098
IMG8097
IMG8096
IMG8095
IMG8094
IMG8093
IMG8089
IMG8085

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like