วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดยนาย อนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มอบหมายให้งานกองช่างและงานป้องกันออกปฏิบัติงานตามหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อเสียว หมู่ 5

25281
25285
25284
25283
25282
25280
25279
25278
25277

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like