เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.09 ฤกษ์ดี พิธีการยกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

โดย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน บุญเติม ขันตี ว่าที รต.ชัชวาล  พุทธแก้วปลัด อบต.ขามเปี้ย นายรุ่งโรจน์  ทีอุทีศ ผอ.รพสต.ขามเปี้ย นางภูริตา ตัณศิประพันธ์ รองปลัด อบต.ขามเปี้ย นายณรงค์  วงค์คำเหลา ผอ.กองช่าง  นางสาวพชิรา  สิงห์เชื้อ ผอ.กองคลัง  นาง มยุรี  หิมะคุณ  หัวหน้าสำนักปลัด  นายจักพงษ์   ธนะวงศ์  ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าช้างและพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็กร่วมพีธิการยกเสาเอกเสาโทอาคารในครั้งนี้

40758332-5659-4E2C-BFA2-07774AFCCC30
A707E9BF-B86D-4C85-ADEA-7CC88D8131FC
C11EBC1B-548F-4D7B-A479-6DFA4E04E079
383C7AFA-0B5C-4134-9337-8E46B148EACE
420E79BE-A4C7-44A0-999C-ED76C723E2F5
B244E7D9-CAE7-4C17-B15F-3DAB55D483FB
E41EC029-FDDD-4C4E-8917-CC1A5281059B
E85E21DE-E5F3-4F67-B79B-B594F382DC1F
3A33B880-8850-4D82-9C73-733CCC66EA46
A933114D-63A6-4B7A-8473-8D44AEAEC7D8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like