องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นำโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข พร้อมคณะผู้บริหาร นายณรงค์ บริสุทธิ์ ประธานสภาอง่ค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย พร้อม รองประธานสภาและสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนป่าดงนาชีขี้แลน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ขามเปี้ย, รพ.สต.ท่าบ่อแบง และว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และพนักงาน ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (อาคารหลังใหม่) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

IMG9744
IMG9728
IMG9725
IMG9722
IMG9714
IMG9711
IMG9706
IMG9703
IMG9700
IMG9695

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like