ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนตารมย์ โดย นายธนู ทัฬหกิจ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายตำบลขามเปี้ย กิจกรรม เกษตรผสมผสาน ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ที่อยู่ 180 หมู่10 บ้านดอนหมู ตำบล ขามเปี้ย อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตระการพืชผล 34130 เบอร์โทรศัพท์ 0819302243 นายนายธนู ทัฬหกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม......

อ่านเพิ่มเติมท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนตารมย์

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาตาหมุด

นายสุทธิโสม บุญเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาตาหมุด ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ในการทำการเกษตร ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนและประชาชนที่ต้องการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สนใจติดต่อ 089-2808754 ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาตาหมุด

อ่านเพิ่มเติม: ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาตาหมุด

หมวดหมู่รอง

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like