วันดินโลก

Facebook Like

 

นายอนันต์ สรรพวุธ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Tel 087-4434969

ช่องทางออนไลน์

กดปุ่นเพิ่มเพื่อน Line Official อบต.ขามเปี้ย

หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

เบอร์สำนักงาน Tel 045-210-868

Facebook ศพด.

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.ขามเปี้ย