สภาพทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลขามเปี้ยเป็น 1 ใน 22 ตำบล และ 1 เทศบาล ในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลเซเป็ด, ตำบลตระการ, อำเภอตระการพืชผล, ตำบลท่าเมือง, อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลตระการ,ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยตำบลขามเปี้ย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 50 กิโลเมตร

เนื้อที่

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยมีเนื้อที่ประมาณ 95 ตร.กม./ประมาณ 59,375 ไร่

 

เขตปกครอง

เขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านขามเปี้ย ฝ่ายปกครอง นายคมกฤษ มีชัย กำนัน

หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ ฝ่ายปกครอง นายคำฟอง โทแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านท่าบ่อแบง ฝ่ายปกครอง นายวิลัย พาผล ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านขามเปี้ย ฝ่ายปกครอง นายบุญเติม ขันตี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเสียว ฝ่ายปกครอง นายวิทูร บริบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านนาตาหมุด ฝ่ายปกครอง นายสุทธิโสม บุญเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านนาคิแลน ฝ่ายปกครอง นายคำผิน ฐาธะนัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านศรีสุข ฝ่ายปกครอง นายอุทัย บุญเนาว์ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านดอนตะมุน ฝ่ายปกครอง นายธงชัย เรืองแสน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านดอนหมู ฝ่ายปกครอง นายธีระชาติ ปลาทอง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านโนนบ่อแบง ฝ่ายปกครอง นายวิรัตน์ ดวงเดือน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านโนนไฮ ฝ่ายปกครอง นายสมคิด ขันตี ผู้ใหญ่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like