แผนภูมิคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย


 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 

 


 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 


 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 


 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like