แผนภูมิคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย


นายประหยัด ละม่อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 092-5983759

 


นายสาคร บุญงาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 096-7128245


นายจรูญ กาลิบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 086-2540461


นางสาวบุปผา ศาลา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

เบอร์โทรฯ 087-8740250

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like