ระบบสารสนเทศ

Facebook Like

 

น.ส.ไนยนา  เจริญราช

ครู รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาตาหมุด

Tel 085-7803644

ช่องทางออนไลน์

กดปุ่นเพิ่มเพื่อน Line Official อบต.ขามเปี้ย

หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

เบอร์สำนักงาน Tel 045-210-868

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.ขามเปี้ย

Facebook ศพด.