ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป

word-icon-png-4019

pdf-icon-png-2058

แบบฟอร์ม ขอใช้รถบรรทุกเครนกระเช้าไฟฟ้า

แบบฟอร์ม ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

word-icon-png-4019

pdf-icon-png-2058

แบบฟอร์ม ใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาอุปสมบท, ลาคลอดบุตร (แบบที่1)

word-icon-png-4019

pdf-icon-png-2058

 แบบฟอร์ม ใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาคลอดบุตร (แบบที่ 2)

word-icon-png-4019

pdf-icon-png-2058

แบบฟอร์ม ใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาอุปสมบท, ลาคลอดบุตร (แบบที่ 3)

word-icon-png-4019 pdf-icon-png-2058

แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน (แบบที่ 4)

word-icon-png-4019 pdf-icon-png-2058

แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน (แบบที่ 5)

word-icon-png-4019 pdf-icon-png-2058

ดาวน์โหลด สื่อต่างๆ

ดาวน์โหลด Logo อบต.ขามเปี้ย (สี)

 logo-khampeer-clor downlondlogo

ดาวน์โหลด Logo อบต.ขามเปี้ย (เดิม)

 logo-khampee-newr  downlondlogo

ดาวน์โหลด Logo สภาเด็กและเยาวชนตำบลขามเปี้ย

 logo-  downlondlogo
 

ดาวน์โหลด Logo รพ.สต.ขามเปี้ย

   downlondlogo

 

ดาวน์โหลด Logo รพ.สต.ขามเปี้ย

   downlondlogo
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like