หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like

นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

สายด่วนนายก

Tel 0817903836

  เว็บกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางออนไลน์

กดปุ่นเพิ่มเพื่อน Line Official อบต.ขามเปี้ย

หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

เบอร์สำนักงาน Tel 045-210-868

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.ขามเปี้ย

Facebook ศพด.