องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมตามกำหนดการและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มีครูในสังกัด ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู  รางวัล 1 อปท. 1 ครู ศพด. ดีเด่น ได้แก่ นางสาวสกุณา ทะนงค์

S35536931
S35536923
S35536906
S35536898
LINEALBUM-6617
LINEALBUM-6610
LINEALBUM-6611
LINEALBUM-667
LINEALBUM-668
LINEALBUM-665

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like