กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นำโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และ นายมังกร ขันตี รองนายกฯ, นายวิจิต วงศ์งาม รองนายกฯ นางสาวปิยฉัตร ศรีอักษร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "สานฝัน บัณฑิตน้อย"  การจัดงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย พนักงานครูและพนักงานจ้าง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กในโอกาสที่ผ่านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษา- ปฐมวัย

2. เพื่อส่งเสริมผู้ปกครองและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดศึกษาในระดับปฐมวัย

3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ผู้ปกครองและชุมชน

ในการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับใบประกาศรวมทั้งสิ้น จำนวน   62   คน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ย จำนวน 8   คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าบ่อแบง จำนวน 7 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหมู จำนวน 9 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาหมุด จำนวน 10  คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด จำนวน 5 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสนสนุก จำนวน 5 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน จำนวน   8   คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุตตมผลาราม จำนวน 10 คน

7234
7235
7233
7232
7231
7230
7229
7228
7227
7226

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like