กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA ตามแผนการดำเนินการฯ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

LINEALBUM-pa-6646
LINEALBUM-pa-6645
LINEALBUM-pa-6644
LINEALBUM-pa-6643
LINEALBUM-pa-6642
LINEALBUM-pa-6641
LINEALBUM-pa-6640
LINEALBUM-pa-6639
LINEALBUM-pa-6638
LINEALBUM-pa-6637

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like