นำโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ร่วมกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ธนาคาร  พ่อค้า และประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณีแข่งขันเรือตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2566  ณ ทำนบห้วยบ้าน บ้านขามเปี้ย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  สนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีงามและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

1701063490123
1701063493506
1701063493265
1701063505121
1701063517130
1701063543879
1701063543523
1701063544027
1701063549726
1701063549616

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like