10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ย  จัดกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ย

ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ดำเนินการ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ยอีกด้วย
36030
36029
36028
36027
36026
36025
36024
36023
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like