กิจกรรม play day เปิดพื้นที่สามดีชุมชน ตามโครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย (นิเวศสามดีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย) พื้นที่วัดสะอาด บ้านศรีสุข ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการฯ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และนายวิจิต วงศ์งาม รองนายกฯ และ นายอนันต์ สรรพวุธ นักวิชาการศึกษา พร้อมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ ร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่ชุมชนพาลูกหลานมาเล่นเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย

LINEALBUM-22366109
LINEALBUM-22366106
LINEALBUM-22366103
LINEALBUM-22366100
LINEALBUM-2236697
LINEALBUM-2236696
LINEALBUM-2236693
LINEALBUM-2236692
LINEALBUM-2236689
LINEALBUM-2236683

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like