ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด  ได้รับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับดีมาก ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมอำเภอตระการพื้ชผล 

CCF100425660001Page7Image1
LINEALBUM10420237
LINEALBUM10420238
LINEALBUM104202340
LINEALBUM104202339
LINEALBUM104202338
LINEALBUM104202337
LINEALBUM104202336
LINEALBUM104202335
LINEALBUM104202334

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like