ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุตตมผลาราม ได้รับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับดีมาก ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมอำเภอตระการพื้ชผล 

CCF100425660001Page2Image1
LINEALBUM104202321
LINEALBUM104202322
LINEALBUM104202323
LINEALBUM104202333
LINEALBUM104202334
LINEALBUM104202335
LINEALBUM104202336
LINEALBUM104202338
LINEALBUM104202337

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like