กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่ การใช้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยเผยแพร่ภาพกิจกรรม ข้อมูลการดำเนินงาน ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการร้องเรียน และเข้าถึงระบบที่ช่วยเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ประจำปีงบประมาณ 2567
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเสริมทักษะการใช้เว็บไซต์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดฯ มีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้

LINEALBUM-67104
LINEALBUM-67103
LINEALBUM-67102
LINEALBUM-67101
LINEALBUM-67100
LINEALBUM-6799
LINEALBUM-6798
LINEALBUM-6797
LINEALBUM-6796
LINEALBUM-6795

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like