องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้จัดทำโครงการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุและประเพณี สงกรานต์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแห่พระรับพร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เชิดชูความดีและความสามารถของผู้สูงอายุ ให้เกิดความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวและชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การดำรงไว้ต่อไป  โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณวัดอุตตมผลาราม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 วัตถุประสงค์

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป

2 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความรักในครอบครัว ชุมชน ของผู้สูงอายุ

4 เพื่อเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุที่ควรได้รับการยกย่องจากหน่วยงานรัฐ

LINEALBUM2567213
LINEALBUM2567204
LINEALBUM2567197
LINEALBUM2567201
LINEALBUM2567194
LINEALBUM2567192
LINEALBUM2567190
LINEALBUM2567189
LINEALBUM2567188
LINEALBUM2567187

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like