บุญเนาว์หรือการการเนา เป็นประเพณีที่ชาวตำบลขามเปี้ยได้ปฏิบัติส่งต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่สมัยโบราณ รุ่นปู่ย่า ตายาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานบุญในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญทั้งก่อเจดีย์ทรายเพื่อนำทรายไปปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและการทำบุญด้วยเงิน พร้อมอาหารถวายเพล และร่วมกันรับประทานอาหารในงานวันนั้น โดยในชุมชนได้จัดขึ้นหลายสถานที่ ตามศาลาสาธารณะ

ที่นำมาให้ผู้ที่สนใจได้ชมคือภาพการจัดบุญเนาว์ ที่ศาลาคำสองเมือง บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

LINEALBUM-6724061838
LINEALBUM-6724061837
LINEALBUM-6724061836
LINEALBUM-6724061835
LINEALBUM-6724061834
LINEALBUM-6724061833
LINEALBUM-6724061832
LINEALBUM-6724061831
LINEALBUM-6724061830
LINEALBUM-6724061829

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like