องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้จัดบริการให้การช่วยเหลือ  ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นเสี่ยงและกักตัวในเขตตำบลขามเปี้ย โดยจัดบริการ อาหารพร้อมน้ำดื่ม ต่อ 1 คนละ 3 มื้อ ถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัว 1 ถุงต่อ 1 ครับครอบ และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โควิค สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด 19

นางภูริตา ตัณศิประพันธ์ รองปลัด อบต. ขามเปี้ย  รับหน้าที่เป็นตัวแทน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

  1. มอบ ถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัว 1 ถุงต่อ 1 ครับครอบ ที่ รพ.สต.ท่าบ่อแบง
  2. มอบ ชุดป้องกันเชื้อไวรัส โควิค ชุด PPE  เพื่อใช้ให้เจ้าหน้าที่ได้ป้องกันเชื้อในการปฏิบัติงาน
  3. น้ำยาทำความสะอาด ชุดแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส

21873367412312082473020006305533687720138121n
2179673011729270982302266090217108820612558n
2153738193295645253743176567720997774002805n
215046161343785993917246103947312798125161n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like