โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-26 พย. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

 

IMG8429
IMG8428
IMG8347
IMG8341
IMG8337
IMG8335
IMG8318
IMG8294
IMG8292
IMG8288

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like