โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-26 พย. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

IMG8569
IMG8566
IMG8553
IMG8552
IMG8548
IMG8505
IMG8504
IMG8500
IMG8493
IMG8488

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like