นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้จัดงานวันฉัตรมงคล ขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของตำบลขามเปี้ย มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ต่อมามีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีต่อๆ ไป ให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้ เป็น "วันฉัตรมงคล" และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

IMG0932
IMG0920
IMG0924
IMG0911
IMG0908
IMG0903
IMG0899
IMG0896---Copy
IMG0897---Copy
IMG0891---Copy

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like