องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นำโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นายมังกร ขันตี รองนายกฯ นายวิจิต วงศ์งาม รองนายกฯ นายประหยัด หลุมทอง เลขานุการนายกฯ นายณรงค์ บริสุทธิ์ ประธานสภาตำบลขามเปี้ย ร่วมกับ ส่วนป่าดงนาชีขี้แลนและคณะ พร้อมด้วย นางภูริตา ตัณศิประพันธ์ รองปลัด อบต.ขามเปี้ย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นอกจากกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

LINEALBUM-180565202
LINEALBUM-180565201
LINEALBUM-180565200
LINEALBUM-180565199
LINEALBUM-180565198
LINEALBUM-180565197
LINEALBUM-180565196
LINEALBUM-180565194
LINEALBUM-180565195
LINEALBUM-180565193

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like