วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

S499768
S499767
S499766
S499764
S499765
S499762

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like