วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย นายณรงค์ บริสุทธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย และว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว ได้มีภาระกิจเข้าร่วมต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเชิญจากนายเทพประทาน เกษมสุข นายองค์การบริหวนตำบลกุดยาลวน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานใหม่เชื่อมต่อระหว่างตำบลกุดยาลวนกับอำเภอกุดข้าวปุ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

LINEALBUM12
LINEALBUM11
LINEALBUM10
LINEALBUM9
LINEALBUM8
LINEALBUM7
LINEALBUM6
LINEALBUM5
LINEALBUM4
LINEALBUM3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like