องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แนะนำการใช้เรือให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 09:00-12:00 น. ที่ หนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

S3710996
S3710995
S3710994
S3710992
S3710991
S3710990
S37109890
S3710989
S37109880
S3710988

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like