วันนี้ เวลา 09:00 น. นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Aetive Lerning ) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 ขามเปี้ยไหล่ทุ่ง โดยมี นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายคมกฤษ มีชัย กำนันตำบลขามเปี้ย ร่วมเป็นเกียรติด้วย มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู-บุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 13 โรงเรียน จำนวนครู-บุคลากร จำนวน 130 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

S966734
S966733
S966731
S966730
S966728
S966736
S966735
S966732

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like