พิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ชุมชนบ้านขามเปี้ย หมู่ ๑ หมู่ ๔
กล่าวเปิดโดยนพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ คณวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับ โดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
นักศึกษา จำนวน ๑๓๕ คนครัวเรือนอุปถัมภ์ ๒๗ ครัวเรือน

1078022
1078024
1078023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

Facebook Like