วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. คณะบริหารนำโดย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย พร้อมรองปลัด นางภูริตา ตัณศิประพันธ์ และ เจ้าพนักงานธุรการ นายอนันต์ สรรพวุธ พร้อมทีมงานประปา กองช่าง ได้พานักศึกษาฝึกงาน ม.อุบล   เข้าดูระบบน้ำประปา บ้านขามเปี้ย หมู่ 1,4 พร้อมกับตรวจคุณภาพน้ำ

19836
19823
19820
19848
19847
19845
19846
19854
19853
19852

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like