วันที่  28  พฤศจิกายน 2565องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โดยนายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมติดตามการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือนตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

S2392077
S2392079
S2392074
S2392082
S2392081
S2392080
S2392078
9993
99999
9995

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like