การประชุมหารือห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศระหว่าง เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยประสบกับปัญหาไฟป่า

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติเหนือทิศหมอกควันอันส่งผลกระทบต่อการดำรงค์ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 p.m. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย ร่วมหารือกับ ผู้นำชุมชน และสมาชิก อบต. ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

12637
12641
12640
12638

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like