วันที่ 8  กรกฎาคม 2564 นายประหยัด  ละม่อม นายกอบต.ขามเปี้ย คณะผู้บริหาร และนางภูริตา  ตัณศิประพันธ์ รองปลัด อบต

ได้นำถุง ยังชีพ  อาหารและน้ำดื่ม  แจกให้กับผู้ป่วยติดโควิก   ในโครงการ“เถียงนา โมเดล ”ต้นแบบอำเภอตระการพืชผล   ในเขตำบลขามเปี้ย

0123456789
01234567891
S13279237
S13279240
S13279239
S13279241
286513
286512
286515

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like