ในวันที่่ 5 - 6 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ 22500 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  โดยอาศัยแรงงานก่อสร้างจากผู้นำชุมชนและ ชาวบ้าน บ้านน้ำคำ บ้านขามเปี้ย ร่วมทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ของนางอ้วน สายเนตร อายุ 69 ปี  บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ในครั้งนี้ 

285618
285617
285616
288462
285620
285429
285427
285615
288463
288473

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like