นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) พร้อมจัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งยังเป็นการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามเปี้ย รุ่นที่ 3 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเปี้ย พร้อมกับมีบริการสปาเท้าฟรีสำหรับผู้สูงอายุ จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลขามเปี้ย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

IMG1859
IMG1860
IMG1858
IMG1857
IMG1856
IMG1855
IMG1854
IMG1853
IMG1852
IMG1851

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like