นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงานตำบลขามเปี้ย ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องในพื้นที่ตำบลขามเปี้ยที่สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายมังกร ขันตี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และ ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล พุทธแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ

S2613260
S2613258
S2613255
S2613266
S2613265
S2613264
S2613263
S2613262
S2613261
S2613259

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like