วันที่ 12  กรกฎาคม   2564 นาย ประหยัด  ละม่อม นายก อบต.ขามเปี้ย   คณะผู้บริหาร และนางภูริตา  ตัณศิประพันธ์ รองปลัด อบต ออกตรวจเยี่ยมชาวบ้านเกษตรกร ผู้เลี้ยง โค  กระบือ เพื่อให้ การช่วยเหลือบริการ ฉีดพ่นยาไล่เพื่อป้องกัน แมลงที่เป็นพาหะให้เกิดโรคระบาดลัมปีสกิน  ของประชาชน ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปื้ย

132456321
321456131
8876
8861
8860
8858
8854
8851
8850
8847

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like