ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทยและทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ทำให้ประชาชนทั้งโลกได้รับผลกระทบในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน เด็กและเยาวชนตำบลขามเปี้ย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในครั้งนี้

275781
275787
275780
275793
275792
275791
275790
275789
275786
275785

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาร่วมต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์

3. เกิดความรักในหมู่คณะ มีความสามัคคีกลมเกลียวและรู้จักความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like